Ένδειξη Στάθμης Φιάλης Υγραερίου Μαγνητική

12.00

  • Τοποθετήστε το μαγνητικό δείκτη στο κάτω μέρος της φιάλης υγραερίου
  • Ο δείκτης περιέχει υγρούς κρυστάλλους υπερευαίσθητους στην αλλαγή θερμοκρασίας
  • Όταν η φιάλη βρίσκεται σε λειτουργιά το αέριο που εκχέεται ψύχει την φιάλη
  • Έτσι όταν η στάθμη της φιάλης φτάσει κάτω από το σημείο που έχετε τοποθετήσει τον δείκτη οι κρύσταλλοι αλλάζουν χρώμα